Heide Wirtz-Naujoks

Fraktionsvorsitzende

Heide Wirtz-Naujoks
Deichstr. 106
27318 Hoya/Weser
Telefon: 04251/4429523
E-Mail: heide.wirtz-naujoks@spd-hoya.de

Friedrich Gilster

Stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Friedrich Gilster
Bücker Str. 14
27318 Hoya/Weser

Dirk Jeßke

Dirk Jeßke
Lange Str. 5
27318 Hoya/Weser

Imke Lauter

Imke Lauter
Elsterstr. 49
27318 Hoya/Weser

Kirsten Platzke

Kirsten Platzke
Lindenallee 38
27318 Hoya/Weser

Paul-Christoph Preuß

Paul-Christoph Preuß
Bakelberg 4
27318 Hoya/Weser

Anne Sophie Wasner

Anne Sophie Wasner
Zur Tonne 3
27318 Hoya/Weser